• kusiol
 • KaMIKatze
 • unenlaaakso
 • Suzi
 • illgresi
 • unitedsoupsfashion
 • Perpetuummobile
 • boring
 • sunshines4me
 • guyver
 • ink
 • gogullo77
 • nitkiwdopelniaczu
 • ilostmyheadawhileago
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
4268 91cb 500
Reposted fromthetemple thetemple viaSzczurek Szczurek
3405 331e 500
buzz
Reposted fromzungud zungud
3411 4bac
Reposted fromzungud zungud
3507 2f22
Reposted fromzungud zungud
9649 65a4 500
Reposted fromSzczurek Szczurek
6318 cb21 500
Reposted fromsarazation sarazation viakrzysk krzysk
To dwie bohaterki mojego reportażu. Pisały do siebie listy co tydzień przez 52 lata. W ich listach znalazłem dwa zdania - o dwóch podejściach do życia.

12.04.04 Teńcia napisała: "Droga Heńciu, rozejrzyj się, jaka piękna wiosna".

15.04.04 Heńcia odpisała: "Rozejrzałam się, no i co z tego, Teńciu. Przecież zaraz znowu będzie jesień".
— Mariusz Szczygieł, "Dzielę ludzkość", Gazeta Wyborcza Duży Format, 12.03.15
Reposted from1923 1923 viagdziejestola gdziejestola
Czasem przychodziło mi do głowy, że lepiej byłoby zniknąć, raz na zawsze, w mgnieniu oka rozpłynąć się w powietrzu, bez śladu.
— Magdalena Tulli, Włoskie szpilki
1817 5610 500
Reposted fromfujoshitrash fujoshitrash viaToshi Toshi
4640 0553 500
Reposted fromverdantforce verdantforce viaPaseroVirus PaseroVirus
Astenia - stan układu nerwowego charakteryzujący się klinicznie zmęczeniem, wyczerpaniem, osłabieniem, obniżonym progiem pobudzenia, chwiejnością nastroju, zaburzeniami wegetatywnymi i snu
Reposted fromsmc smc viaalmostlover almostlover
What now?
Reposted fromfabs3 fabs3 viakotfica kotfica
3701 986c 500

scarchives:

Are these swimmers fish out of water, or more appropriately fish in need of water?

These students are laying at the bottom of the empty Art Linkletter Natatorium pool at Springfield College during preseason training in the fall of 1994. Students are posing doing different swimming strokes - some are doing freestyle strokes, some are doing backstroke, and some are doing butterfly strokes.

Arthur Gordon Linkletter, also known as Art Linkletter, suggested that the college build a new swimming and diving facility. Linkletter was the famed entertainer best known for his TV series “House Party“ that ran on CBS from 1952 to 1969. Linkletter believed so much in the project that he sold his house for $250,000 and donated the money to the project.

On the day of the dedication, October 21, 1967, the former swimming coach, Charles E. “Red” Silvia and Linkletter raced each other in the new pool. Linkletter beat Silvia by a tenth of a second. Later it was revealed that Linkletter had trained for three months prior to the event.

The Art Linkletter Natatorium is still in use today as the main swimming and diving facility on campus, having been incorporated into the new Wellness and Recreation Complex that opened in 2008.

Reposted bymilchfreeway
0842 68bb 500
9774 32cc 500
Poznań, Lata 1985-1987
Reposted fromhormeza hormeza vianastypsychotic nastypsychotic
2710 9752 500
Reposted fromzciach zciach
2783 5fea
1x.com
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte
3187 e5fe
1x.com
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte
3541 1510
Reposted fromAMPLIDUDE AMPLIDUDE
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl