• kusiol
 • KaMIKatze
 • unenlaaakso
 • Suzi
 • illgresi
 • unitedsoupsfashion
 • Perpetuummobile
 • boring
 • sunshines4me
 • guyver
 • ink
 • gogullo77
 • nitkiwdopelniaczu
 • ilostmyheadawhileago
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
5816 f8e1 500
Reposted fromoll oll
6631 d06b 500
Reposted fromsimonsayer simonsayer via1901 1901
0609 c67d 500
Reposted fromTamahl Tamahl viapastelowe pastelowe
8910 f8b8 500
Reposted frompiehus piehus viaoll oll
1495 bada 500
Reposted fromkrzysk krzysk viacats cats
3475 f964 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viawarkocz warkocz
2634 b21b 500
Reposted fromfungi fungi viaoll oll
2959 569e
0827 82a7
Reposted fromgreensky greensky viawarkocz warkocz
1687 cbf6 500
Pan Marcin, "Cięcie" fragment
Reposted fromblackismycolour blackismycolour
for future reference, just in case
Reposted fromcylonapplepie cylonapplepie viakotfica kotfica
Niektórzy ludzie po prostu nie potrafią mówić o swoich miłościach, ale to wcale nie znaczy, że nie kochają.
— Janusz Leon Wiśniewski "Bikini"
8870 307c
Reposted fromverdantforce verdantforce viasmokingtime smokingtime
9298 d246 500
4718 eb52 500
Reposted frompastelowe pastelowe viasmokingtime smokingtime
Nie znasz go. Nie masz pojęcia, co dzieje się w jego wnętrzu, co tak naprawdę spotkało go w życiu, ile nieprzespanych nocy odbija się echem w jego głowie, ile wypowiedzianych niepotrzebnie słów ciąży mu na sercu. 
Znasz tylko swój subiektywny odbiór jego osoby, jest dla Ciebie tym, kim myślisz, że jest i masz oczekiwania, aby zachowywał się dokładnie według schematu, jaki sama przypisałaś do jego osoby. 
A niechże spróbuje zachować się inaczej! Niechże zachowa się po swojemu, a nie po twojemu. Wtedy mówisz, że tak naprawdę go nie znasz. Wtedy on przestaje być tym, za kogo go uważałaś.
I odpowiedz sobie sama: czy naprawdę robi coś złego?
— Charlotte Nieszyn Jasińska - "O drugim człowieku"
Reposted fromFlau Flau viaoll oll
2833 4b4f 500
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom vialaj laj
Jeżeli nie wiesz co czynisz, rób to w sposób elegancki.
— 12 prawo Murphy'ego
Reposted bysmokingtimemyegodum-spiro-sperokunegundarudosciinspirationsramoneskaollsmallerlexxieuniquefoodforsoulniedoopisaniajestpieknieblackheartgirlbluejanewiezamelancholiipyotrusblacksadcatinto-blacknieobecnoscpatrzpodnogiblonde-troubellejakmidzisiajzle
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl