• ilostmyheadawhileago
 • nitkiwdopelniaczu
 • gogullo77
 • ink
 • guyver
 • sunshines4me
 • boring
 • Perpetuummobile
 • unitedsoupsfashion
 • illgresi
 • Suzi
 • unenlaaakso
 • KaMIKatze
 • kusiol
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
6509 a763
Reposted fromtotal1ty total1ty
6512 a6d3 500
Reposted fromtotal1ty total1ty
5304 7d19
Reposted fromcarmenluna carmenluna viainsanedreamer insanedreamer
6658 7b0b
Reposted fromHypothermia Hypothermia viaKropledonosa Kropledonosa
4890 955f
Reposted fromsmoke11 smoke11 viamyszkaminnie myszkaminnie
Od dziecka mam dogłębne poczucie samotności. Możliwe, że inni też się tak czują, ale nie będę przecież biegać po ulicach i pytać ludzi, czy są tak samo samotni jak ja. Wylądowałbym pewnie w zakładzie zamkniętym.
— Thom Yorke
Reposted frompozeczkowa pozeczkowa viamyszkaminnie myszkaminnie
Jeśli ludzie są ze sobą blisko i psychicznie, i fizycznie, to lubią to i wzajemnie sobie sprzyjają. Intymność jest możliwa wtedy, gdy czujemy się swobodnie i zachowujemy naturalnie - nie musimy nieustannie odgrywać jakiegoś teatru. Możemy posiedzieć sobie w kapciach i ulubionej piżamie w łosie i nie chować się po kątach, kiedy nam burczy w brzuchu. To też jest intymne. Rutyna rodzi się z zaniku intymności, wzajemnej akceptacji i zainteresowania.
— Alicja Długołęcka ‘Seks na wysokich obcasach’ (via polskie-zdania)
Jezu, nie mam zamiaru być jednym z tych, którzy siedzą, gadając o tym, co zamierzają zrobić. Po prostu to zrobię. Wyobrażanie sobie przyszłości to rodzaj beznadziejnej tęsknoty.
— John Green – Szukając Alaski
Stojący w porcie statek jest bezpieczny, ale statków nie buduje się po to, aby stały w portach.
— Grace Hopper
Reposted fromane ane viajestnamdzisiajsmutno jestnamdzisiajsmutno
7361 8907 500
Reposted fromsmoke11 smoke11 vianoisetales noisetales
7345 bfb0 500
Reposted fromsmoke11 smoke11 vianoisetales noisetales
7326 6cb5 500
Reposted fromtotal1ty total1ty vianoisetales noisetales
6454 ffbf 500
Reposted frompiehus piehus viahesiamela hesiamela
9753 4522 500
Reposted frombearded bearded viapoolun poolun
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl